Tværfaglighed

 

I løbet af din gymnasietid skal du skrive en række tværfaglige opgaver (DHO, DIO, AT og SRP), hvor du bl.a. kan arbejde med historiefaget i kombination med et andet fag. I dette afsnit kan du læse om, hvordan du i disse opgaver kan arbejde med historiske computerspil.

 

Anvendelse af historiefaglige metoder i forbindelse med computerspil

Historiefaget kan arbejde med computerspil ud fra en række forskellige perspektiver, som du kan læse mere om her på hjemmesiden:


Fagkombinationer

 

På 2. år skal du skrive en Dansk-Historie opgave (DHO), mens du på 3. år skal skrive to tværfaglige opgaver: SRP’en og AT-projektet (STX) eller DIO (HHX). Hvis du vil arbejde med computerspil som en del af et tværfagligt projekt, hvor historiefaget udgør det ene fag, er det oplagt enten at vælge dansk eller afsætning som det andet. Men også andre fag kan byde ind med relevante perspektiver.

 

Afsætning

Mange gymnasieelever på HHX har mulighed for at skrive SRP i Afsætning og Samtidshistorie B / Historie B. Og hvis man gerne vil arbejde med historiske computerspil, kan det være en god ide at kombinere disse to fag. Nedenfor kan du læse en kort introduktion til, hvordan AØ-faget kan benyttes i en sådan opgave.

 

Afsætning kan arbejde med computerspil på et utal af måder, og den nedenstående liste er langt fra fuldkommen. Din AØ-lærer kan hjælpe dig med at få andre perspektiver i spil samt få målrettet din opgave, så den passer med det computerspil, du ønsker at arbejde med. Det er dog oplagt at tage udgangspunkt i nogle af de følgende punkter:

  • Virksomheden (interne analyser, kernekompetencer og udviklingsmuligheder)
  • Virksomhedens kundegrundlag (segmentanalyser og købsadfærd for den primære målgruppe)
  • Virksomhedens konkurrenter (markeds- og brancheanalyser)
  • Virksomhedens internationalisering (komparative landeanalyser)

 

Dansk

Danskfaget rummer nogle interessante muligheder, hvis man vil arbejde med historiske computerspil, da faget både omhandler kommunikation og forskellige medier - herunder computerspilsgenren. Nedenfor er nævnt et par af de overordnede temaer, som det kan være muligt at belyse fra et danskfagligt perspektiv:

  • Narratologi (analyser af fortællingens opbygning, karaktererne og miljøet)
  • Ludologi (analyser af spillets rammer og regler)
  • Kommunikation (diskursanalyser og sproganalyser af henholdsvis tale og tekst)
  • Filmiske virkemidler ("kameraføring", perspektiv, visuelle og lydmæssige effekter)

 

Hvis dit gymnasium har adgang til Systime, kan du læse mere om danskfaglige metoder ifm. computerspil her.