Om at arbejde med computerspil i historiefaget

 

Som du nok har opdaget, er historie et meget bogligt fag. Det skyldes, at vores historiske viden primært stammer fra skriftlige kilder, som professionelle historikere har fortolket, sat i system og videreformidlet til os andre. Derfor ligger det dybt i din historielærers forståelse af faget, at historie i gymnasiet langt hen ad vejen er en ”boglig disciplin”. Vi læser tekster og kilder, fortolker dem, analyserer dem, kritiserer dem, etc. med det formål at kende til og forstå historien.

Men historiefaget handler også om andet end at læse om fortiden. Historie er et humanistisk fag, og det betyder, at faget beskæftiget sig med ”viden om mennesker skabt af mennesker”. Historikere har – som nævnt ovenfor – fortolket de historiske kilder og på den baggrund forsøgt at rekonstruere, hvad der er sket. En sådan rekonstruktion kan ikke være objektiv (selvom man som historiker arbejder videnskabeligt gennem kildekritikken). En beskrivelse af fortiden vil altid være præget af fortælleren selv (nationalitet, tid, sympatier, etc.), og den vil altid være et resultat af nogle valg og fravalg. Hvilke personer vælger man at beskrive? Hvordan fremstiller man dem? Hvilke begivenheder går man i dybden med, og hvilke nævnes kun overfladisk? Derfor vil det altid være relevant i historiefaget at arbejde med formidlingen af historien, samt hvordan historien bliver fremstillet.

Denne fremstilling behøver ikke at være tekstbaseret. Og lige så vel som man kan undersøge, hvordan historien fremstilles gennem filmmediet (det være sig dokumentarer, TV-serier eller spillefilm), kan man arbejde med historieformidling gennem computerspil. Du kan læse mere om, præcist hvordan man kan arbejde med computerspil ud fra et historiefagligt aspekt under "Indhold" på forsiden.


Bliver man bedre til historie af at spille historiske computerspil?

 

Meget af vores historiske viden stammer fra andre steder end bøger. Tænk bare på din egen viden om indianere og cowboys. Stammer den primært fra fagbøger du har læst eller fra tegnefilm, spaghettiwesterns og TV-serier? Dit svar vil formentlig være det sidste – det er også tilfældet for undertegnede, der trods alt har læst historie i 5 år på universitet.

Hvis vi kigger nærmere på fremstillingen af eksempelvis ’det vilde vesten’ i tegnefilm og TV-serier, er portrætteringen i sagens natur ikke historisk korrekt. Der er tale om en tidsperiode i USA’s historie, som på mange måder skildres mere idyllisk og spændende, end den virkelig var. Ikke desto mindre har populærformidlingen skabt en historisk bevidsthed om livet på prærien hos alle generationer, som er vokset op med Lucky Luke eller andre TV-serier, der omhandler det vilde vesten. Vi kender til betegnelser som outlaws, sheriffer og revolverdueller – også selvom fremstillingen af disse ofte er karikeret og overdrevet.

Et lignende kendskab til historien kan opnås gennem computerspil. I et spil som Red Dead Redemption styrer man eksempelvis en karakter i det vilde vesten, hvor man frit kan bevæge sig rundt og opleve landskabet, persongalleriet og stemningen - indenfor en tidstypisk ramme hvad angår våben og transportmuligheder (heste og jernbaner). Det bidrager til en grundforståelse for tidsperioden, som vi ikke ville have haft, hvis ikke populærkulturen havde omfavnet lige præcis dette udsnit af historien.

Det samme gør sig gældende med andre historiske computerspil, som tager udgangspunkt i en historisk begivenhed eller tidsperiode. En ting er at læse om historien, noget andet er at "opleve" den. Og her rummer computerspil et interessant læringspotentiale, fordi man selv interagerer med fortællingen i kraft af de beslutninger, man træffer i løbet af spillet. Dermed kommer man "tæt på historien", hvad der kan være svært, hvis vi nøjes med blot at læse om den.


Skriftlige opgaver

 

I løbet af din gymnasietid skal du aflevere en række tværfaglige opgaver som DHO, AT (STX), DIO (HHX) og SRP. Udgangspunktet for alle disse opgaver er, at du skal finde et konkret emne eller tema, som kan belyses fra begge fag – og her kan computerspil være interessante at bringe i spil. Især fag som dansk og afsætning er oplagte at inddrage i kombination med historiefaget, men de fleste fag i gymnasiet kan belyse computerspilsgenren på en interessant måde. Du kan læse mere om, hvordan man kan arbejde med computerspil i dine større skriftlige opgaver her. For mere information om hvordan man konkret arbejder med computerspil i en historiefaglig kontekst, kan du læse afsnittene under "Indhold". Du kan også læse en række spilanalyser her på sitet, der undersøger et enkelt historisk computerspil ud fra et historiefagligt perspektiv (se her).